Byte av tak, fixa vattenskada i mexitegel i fasad.
Tilläggsisolering av garage, ny port, ny groventredörr samt uppbyggnad av altan m.m
Sätuna Byväg i Norrtälje, Roslagen